NOVINKY

18.09.2021 Platební karty
V současné době nepřijímáme plstební karty. ADM

14.05.2021 OTEVŘENÍ MINIGOLFU
Od pondělí 17.5.2021 Pro Vás po dlouhé době můžeme otevřít minigolf. Otevřeno bude denně. Přijďte nás prosím podpořit. Těšíme se na Vás. ADM


OTVÍRACÍ DOBA

Po až Pá: 13:00 – 21:00
So: 11:00 – 21:00
Ne: 11:00 – 20:00
Otevření mimo pracovní dobu na vyžádání. Poslední hra začíná vždy hodinu před zavírací dobou.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

http://www.ententyky.cz

PROVOZNÍ ŘÁD

 • Každý návštěvník minigolfové haly a klubovny je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.
 • Na hrací ploše se nachází 17 drah. Každá dráha má své pořadové číslo (1-17), které je umístěno u odpaliště každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 17. Hráči jsou povinni dodržovat pořadí jednotlivých drah. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří hnědý koberec, který Vás přivede k další dráze v pořadí.
 • Dráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit, vyjma dráhy číslo 5 (hra do kopce), kde je nutno použít přilehlé schodiště. Tato dráha je označena symbolem „zákaz vstupu“. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v suché a čisté obuvi. Na vyžádání jsou pro Vás v recepci připraveny boty k zapůjčení.
 • Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti, při vstupu na horní hrací část a při jejím opouštění, a při hře u jezírka.
 • Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 6 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.
 • Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a pochozí – přechodová místa (hnědý koberec).
 • Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.
 • Pokud Vám spadne míček do jezírka, požádejte, prosím, obsluhu o nový míček.
 • Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.
 • Při porušení provozního řádu minigolfové haly a klubovny, má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu minigolfové haly a klubovny bez nároku hráče na vrácení vstupného.
 • Respektujte, prosím, že minigolfová hala a klubovna jsou nekuřácké. Prostor pro kouření je vyhrazen pouze u venkovního vstupu do haly a je viditelně označen.
 • Na hřišti je zakázáno konzumovat nápoje a jídlo. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
 • Je přísně zakázáno ovládat jakákoliv el. zařízení, jež jsou součástí haly a klubovny, jako jsou vypínače, atd. Odběr el. proudu pro připojení notebooků je možný pouze v prostoru klubovny. V případě jakékoliv poruchy nebo požadavků je návštěvník povinen upozornit na tuto skutečnost obsluhující personál na recepci.
 • Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.
 • Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí na terase u klubovny.