NOVINKY

14.11.2021 SVÁTEK OTEVŘENO
Ve středu 17.11.2021 máme pro Vás otevřeno od 13:00 do 20:00. ADM

18.09.2021 Platební karty
V současné době nepřijímáme platební karty. ADM


OTVÍRACÍ DOBA

Po: zavřeno
Út až Pá: 13:00 – 21:00
So: 11:00 – 21:00
Ne: 11:00 – 20:00
Otevření mimo pracovní dobu na vyžádání. Poslední hra začíná vždy hodinu před zavírací dobou.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

http://www.ententyky.cz

PROVOZNÍ ŘÁD

 • Každý návštěvník minigolfové haly a klubovny je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.
 • Na hrací ploše se nachází 17 drah. Každá dráha má své pořadové číslo (1-17), které je umístěno u odpaliště každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 17. Hráči jsou povinni dodržovat pořadí jednotlivých drah. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří hnědý koberec, který Vás přivede k další dráze v pořadí.
 • Dráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit, vyjma dráhy číslo 5 (hra do kopce), kde je nutno použít přilehlé schodiště. Tato dráha je označena symbolem „zákaz vstupu“. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v suché a čisté obuvi. Na vyžádání jsou pro Vás v recepci připraveny boty k zapůjčení.
 • Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti, při vstupu na horní hrací část a při jejím opouštění, a při hře u jezírka.
 • Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 6 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.
 • Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a pochozí – přechodová místa (hnědý koberec).
 • Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.
 • Pokud Vám spadne míček do jezírka, požádejte, prosím, obsluhu o nový míček.
 • Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.
 • Při porušení provozního řádu minigolfové haly a klubovny, má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu minigolfové haly a klubovny bez nároku hráče na vrácení vstupného.
 • Respektujte, prosím, že minigolfová hala a klubovna jsou nekuřácké. Prostor pro kouření je vyhrazen pouze u venkovního vstupu do haly a je viditelně označen.
 • Na hřišti je zakázáno konzumovat nápoje a jídlo. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
 • Je přísně zakázáno ovládat jakákoliv el. zařízení, jež jsou součástí haly a klubovny, jako jsou vypínače, atd. Odběr el. proudu pro připojení notebooků je možný pouze v prostoru klubovny. V případě jakékoliv poruchy nebo požadavků je návštěvník povinen upozornit na tuto skutečnost obsluhující personál na recepci.
 • Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.
 • Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí na terase u klubovny.